Instrumenti i BE-së

Instrumenti i BE-së​ 2014 

Instrumenti ka për qëllim të mbështesë administratën shqiptare në zbatimin e reformave që lidhen me acquis të BE-së, të rrisë dialogun me shoqërinë civile për procesin e anëtarësimit të Shqipërisë dhe të përforcojë kapacitetet administrative për koordinimin e reformave në sektorë si dhe për të ecur drejt qasjes sektoriale.