Kabineti

Sokol Mici

Drejtor Kabineti

Zirina Llambro

Keshilltare per Mediat dhe Komunikimin

Edmond Idrizi

Keshilltar Ekonomik

Klaudia Brojka

Keshilltare per Inovacionin dhe Teknologjine e Komunikimit

Ina Dede

Keshilltare per Maredheniet me Parlamentin

Eros Angjeli

Keshilltar Diplomatik

Geron Ibrahimi

Këshilltar për Menaxhimin e Asistencës në BE