Kontakte

ADRESA: Ministria e Integrimit
                    Blv. "Deshmoret e Kombit",
                    sheshi "Nene Tereza" nr. 1010
                    Tiranë, Shqipëri 
TELEFON: +355 (0)4 2228623, numri jeshil (pa pagesë) 08000809

FAX: +355 (0)4 2228623

EMAIL: info@integrimi.gov.al

ORARI ZYRTAR: E Hënë - E Enjte  08:00 - 16:30, E Premte 08:00 - 14:00

 

Nr

Drejtoria

Drejtori

Posta Elektronike

Nr. Telefonit

1

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Cështjeve Juridike dhe Shërbimeve

Z. Sention Zotaj

sention.zotaj@integrimi.gov.al

042228623 / Ext. 415

2

Drejtoria e Bashkëpunimit Territorial

Znj. Ana Xhilaga

ana.xhilaga@integrimi.gov.al

042228623 / Ext. 410

3

Drejtoria e Programimit dhe Monitorimit të Asistencës së BE-së

Z. Redih LLeshi

redih.lleshi@integrimi.gov.al

042228623 / Ext. 413

4

Drejtoria e Jetësimit të Prioriteteve dhe Sekretariatit Europian

Znj. Vjollca LLeshi

vjollca.lleshi@integrimi.gov.al

042228623 / Ext. 413

5

Drejtoria për Politikat Sektoriale

Z. Ilirjan Xhezo

ilirjan.xhezo@integrimi.gov.al

042228623 / Ext. 410

6

Drejtoria e Financës

Znj. Brikena Pojani

brikena.pojani@integrimi.gov.al

042228623 / Ext. 431

7

Drejtoria e Përafrimit të Legjislacionit të

BE-së

Vakant

-

-

 

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme