Denoncime për Zgjedhjet 2017

Ministria e Integrimit Europian u bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë rastet e evidentuara nga ana e tyre të përfshirjes së punonjësve të administratës në varësi të kësaj ministrie në veprime në kundërshtim me legjislacionin dhe aktet nënligjore në fuqi gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017.

Për cdo rast të konsatuar, lutemi informimin në adresat si më poshtë:

  1. Ministri:

          E-mail: klajda.gjosha@integrimi.gov.al

          Tel: + 355 (0) 4 22 64 839

  1. Sekretari i Përgjithshëm:

          E-mail: daniela.cekani@integrimi.gov.al