Lajme flash

Preambul

Kemi vizionin dhe guximin që duke ndryshuar vetveten, të ndryshojmë shoqërinë dhe vendin. Të(...)

Preambul
Historiku i marrëdhënieve BE-Shqipëri
Historiku i marrëdhënieve BE-Shqipëri

Historiku i marrëdhënieve BE-Shqipëri ka nisur në vitin 1991 me vendosjen e marrëdhënieve(...)

Shqipëria dhe Bashkimi Evropian
Shqipëria dhe Bashkimi Evropian

Shqipëria tashmë ka hyrë në dekadën e tretë të përpjekjeve për një transformim politik,(...)

Përafrimi i Legjislacionit

Detyrimi dhe angazhimi për përafrimin e legjislacionit shqiptar me atë evropian, sanksionohet në nenin 70 të(...)

Përafrimi i Legjislacionit

Instrumenti Financiar I Para-Anëtarësimit (IPA)

Instrumenti Financiar I Para-Anëtarësimit (IPA)

Fondet e IPAs Kombëtare dhe me Shumë Vënde Përfituese

më shumë
Instrumenti i BE-së 2014

Instrumenti i BE-së 2014

Instrumenti ka për qëllim të mbështesë administratën shqiptare në zbatimin e reformave që lidhen me acquis të BE-së, të rrisë dialogun me shoqërinë civile për procesin e anëtarësimit të Shqipërisë dhe të përforcojë kapacitetet administrative për koordinimin e reformave në sektorë si dhe për të ecur drejt qasjes sektoriale.

më shumë
ALTERM

ALTERM

Bazë terminologjike shumëgjuhëshe e krijuar në procesin e përkthimit të Legjislacionit Europian në gjuhën shqipe dhe shërben si mjet i rëndësishëm përkthimi.

më shumë

Denonco për Zgjedhjet 2017

Denonco për Zgjedhjet 2017

Ministria e Integrimit Europian u bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë rastet e evidentuara nga ana e tyre të përfshirjes së punonjësve të administratës në varësi të kësaj ministrie në veprime në(...)

më shumë